W Inżynierze Budownictwa ukazał się właśnie artykuł współautorstwa naszej Kancelarii i Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie.

To nasza wspólna inicjatywa i początek merytorycznej współpracy w zakresie karno – procesowych aspektów wypadków na budowie.

Porozumienie dla Bezpieczeństwa w Budownictwie jest inicjatywą dziesięciu generalnych wykonawców: Budimex SA, Erbud, Hochtief Polska SA, Mostostal Warszawa SA, Mota Engil CE, Polimex – Mostostal SA, Porr Infrastructure Polska, Skanska SA, Unibep SA, Warbud SA, zwanych sygnatariuszami Porozumienia, mającą na celu poprawę bezpieczeństwa na polskich budowach. Zakłada ona zrealizowanie szeregu projektów wprowadzających rozwiązania systemowe z dziedziny BHP, m.in.: wspólne wzory dokumentów, model potwierdzania kwalifikacji zawodowych pracowników budowlanych czy szkolenia okresowe. Porozumienie ma propagować kulturę bezpieczeństwa, uświadamiać zagrożenia płynące z pracy na budowie i w konsekwencji eliminować ryzyko.

Czytaj nasz artykuł:

http://www.inzynierbudownictwa.pl/biznes,bhp,artykul,nigdy_za_duzo_o_bezpieczenstwie_,9083

Kto ponosi odpowiedzialność za wypadki na budowie? Nie zawsze pracodawca!

Prawo do bezpiecznych warunków pracy ma każdy osoba, która znajdzie zatrudnienie w firmie funkcjonującej na terytorium Polski – takie postanowienie wynika wprost z Konstytucji RP.
Regulacje doprecyzowuje zapis zawarty w Kodeksie Pracy – wskazuje on podmioty odpowiedzialne za zapewnienie prawidłowych i bezpiecznych warunków pracy. Znajomość wyżej wspomnianych przepisów nie pozostaje bez znaczenia – jest szczególnie istotna np. na budowie, kiedy dochodzi do nieprzewidzianego wypadku z udziałem pracownika. Nie zawsze bowiem – choć może się tak pozornie wydawać – pełną odpowiedzialność za wystąpienie zdarzenia ponosi zawsze pracodawca. Czytaj dalej Kto ponosi odpowiedzialność za wypadki na budowie? Nie zawsze pracodawca!

Zaniechania przedstawicieli handlowych firm leasingowych a „nieświadome” pomocnictwo w oszustwie przy zawieraniu umowy leasingu

Obowiązki przedstawiciela handlowego firmy leasingowej nie kończą się z chwilą zawarcia umowy leasingu, w szczególności w sytuacji gdy przedmiot leasingu ma być dostarczony później, czy to z powodów leżących po stronie dostawcy, czy to wobec wniosku leasingobiorcy, a czasami wskutek długich księgowań ceny za przedmiot leasingu. Powszechną praktyką jest jednak podpisanie protokołu zdawczo-odbiorczego w momencie podpisania umowy leasingu, gdy przedmiot ten nie został jeszcze leasingobiorcy wydany. Czytaj dalej Zaniechania przedstawicieli handlowych firm leasingowych a „nieświadome” pomocnictwo w oszustwie przy zawieraniu umowy leasingu

Nowoczesne sposoby poszukiwani utraconego w wyniku przestępstwa mienia – Krajowy System Informacji Policji.

Choć temat wydaje się czysto techniczny to chciałbym pokazać Państwu z jak potężnym narzędziem mamy do czynienia, z jakim ogromem informacji, który użyty w sposób prawidłowy może w istotny sposób pomóc w odnajdywaniu utraconych w wyniku przestępstwa  przedmiotów. Czytaj dalej Nowoczesne sposoby poszukiwani utraconego w wyniku przestępstwa mienia – Krajowy System Informacji Policji.