Zaniechania przedstawicieli handlowych firm leasingowych a „nieświadome” pomocnictwo w oszustwie przy zawieraniu umowy leasingu

Obowiązki przedstawiciela handlowego firmy leasingowej nie kończą się z chwilą zawarcia umowy leasingu, w szczególności w sytuacji gdy przedmiot leasingu ma być dostarczony później, czy to z powodów leżących po stronie dostawcy, czy to wobec wniosku leasingobiorcy, a czasami wskutek długich księgowań ceny za przedmiot leasingu. Powszechną praktyką jest jednak podpisanie protokołu zdawczo-odbiorczego w momencie podpisania umowy leasingu, gdy przedmiot ten nie został jeszcze leasingobiorcy wydany. Czytaj dalej Zaniechania przedstawicieli handlowych firm leasingowych a „nieświadome” pomocnictwo w oszustwie przy zawieraniu umowy leasingu