Nowoczesne sposoby poszukiwani utraconego w wyniku przestępstwa mienia – Krajowy System Informacji Policji.

Choć temat wydaje się czysto techniczny to chciałbym pokazać Państwu z jak potężnym narzędziem mamy do czynienia, z jakim ogromem informacji, który użyty w sposób prawidłowy może w istotny sposób pomóc w odnajdywaniu utraconych w wyniku przestępstwa  przedmiotów.
Aby mówić o Krajowym Systemie Informacji Policji, zacząć należy od odrobiny historii. Otóż pierwszy kompleksowy program informatyzacji polskiej policji powstał 1992 roku. Jego realizacja umożliwiła rozpoczęcie działań Zintegrowanego Systemu Informacyjnego Policji (ZSIP), co doprowadziło w 1996 roku do przeniesienia wszelkich zasobów z kartotek manualnych do pamięci komputerowej, co w zasadzie zrewolucjonalizowało obsługę informacyjną policjantów przez skrócenie czasu oczekiwania na odpowiedz o rząd wielkości. Przed wprowadzeniem tego systemu owy czas uzyskania odpowiedzi z centralnej kartoteki manualnej wynosił około 3 miesiące. System ten miał oczywiście swoje wady, jednak skala przedsięwzięcia była niespotykana. W 2003 roku zastąpił go KSIP czyli Krajowy System Informacyjny Policji. Przyspieszył on jeszcze bardziej pracę Policji i diametralnie zmienił sposób działania jednostek Policji. Przed wprowadzeniem KSIP większość operacji miała charakter lokalny. Po jego wprowadzeniu każda procedura wymagająca dostępu do informacji mogła być realizowana w skali całego kraju. Baza danych KSIP stanowi ogromny postęp w porównaniu z używanym przez policję wcześniej ZSIP. W poprzednim systemie część danych była przechowywana centralnie, a inne dane były dostępne tylko lokalnie co z oczywistych względów bardzo utrudniało ich wyszukiwanie.

Istotną zmiana jakościową KSIP w porównaniu do ZSIP jest sposób dostępu i prezentacji informacji. W istocie odbywa się to przeglądarkę intranetową, działającej w systemie wewnętrznym policji, dzięki której dany funkcjonariusz może uzyskać informację tekstową i powiązane z nią informacje graficzne w trybie bezpośredniego dostępu do bazy KSIP.

KSIP umożliwia jednokrotną rejestrację informacji bezpośrednio w systemie w sposób maksymalnie uproszczony, przy użyciu ekranów zbliżonych wyglądem do obowiązujących wzorców dokumentów. Jedną z najważniejszych cech użytkowych KSIP są zaawansowane możliwości wyszukiwania danych według dowolnie skonstruowanych kryteriów, dzięki bardzo funkcjonalnym formularzom.

Na uwagę zasługuje fakt iż KSIP współdziała z innymi wewnątrzpolicyjnymi systemami informatycznymi: kadrowym, daktyloskopijnym, analizy kryminalnej czy wspomagania dowodzenia, a także co bardzo istotne z systemami pozapolicyjnymi lub replikami tych baz np. PESEL, REGON czy Zintegrowanym Systemem Ewidencji Straży Granicznej a także innymi. Nadto KSIP jest kompatybilny z dowolnym systemem zewnętrznym opartym na dowolnym standardzie przechowywania informacji np. systemami Interpolu, Europolu, czy Systemem Informacji Schengen.

Wpis poszukiwanej przez Policję rzeczy do KSIP powoduje, iż bez względu na to gdzie znajduje się przedmiot czy to na terenie Polski czy też na obszarze Schengen, zostanie on jeśli zostanie ujawniony niezwłocznie zatrzymany przez stosowne organy a informacja o tym spłynie do właściciela mienia, dzięki czemu będzie mógł on odzyskać swoją własność. Trudno przecenić taką możliwość. Mało tego wpisanie np. pojazdu jako utraconego ułatwia współpracę z jednostkami policji przy wykonywaniu chociażby czynności windykacyjnych. Nie trzeba wówczas w istocie tłumaczyć organom czemu dany przedmiot jest zabezpieczany w drodze tych czynności, jest utracony i właściciel stara się go po prostu odzyskać, a Policja ma tu obowiązek udzielenia niezbędnej pomocy. Dalej jak już wspomniano wpisanie przedmiotu do bazy KSIP powoduje, iż widnieje on również w bazach Systemu Informacyjnego Schengen, co ułatwia odzyskiwanie pojazdów i maszyn znajdujących się poza granicami kraju na obszarze strefy Schengen. Nadto informacje o pojeździe czy przedmiocie utraconym wymieniane są z Sekretariatem Generalnym Interpolu w Lyonie. Wpisy o rzeczach utraconych przekazywane są także Straży Granicznej, co jeszcze bardziej pomaga w ich poszukiwaniach.

Widzicie Państwo zatem jak dzięki Krajowemu Systemowi Informacji Policji poszerzają się możliwości w obszarze poszukiwań utraconego sprzętu i naprawdę jeszcze raz podkreślę – trudno taki instrument przecenić.

Autor

Jarosław Konecki

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, oraz Podyplomowych Studiów Prawa Międzynarodowego Uniwersytetu Warszawskiego, od roku 2012 wykonuje zawód adwokata. Prowadzi obsługę prawną również w języku angielskim Specjalizuje się w rozwiązywaniu sporów, procesach sądowych i arbitrażowych w zakresie postępowania sądowego i przedsądowego a także w prawie gospodarczym.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

19 − dziewięć =