W Inżynierze Budownictwa ukazał się właśnie artykuł współautorstwa naszej Kancelarii i Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie.

To nasza wspólna inicjatywa i początek merytorycznej współpracy w zakresie karno – procesowych aspektów wypadków na budowie.

Porozumienie dla Bezpieczeństwa w Budownictwie jest inicjatywą dziesięciu generalnych wykonawców: Budimex SA, Erbud, Hochtief Polska SA, Mostostal Warszawa SA, Mota Engil CE, Polimex – Mostostal SA, Porr Infrastructure Polska, Skanska SA, Unibep SA, Warbud SA, zwanych sygnatariuszami Porozumienia, mającą na celu poprawę bezpieczeństwa na polskich budowach. Zakłada ona zrealizowanie szeregu projektów wprowadzających rozwiązania systemowe z dziedziny BHP, m.in.: wspólne wzory dokumentów, model potwierdzania kwalifikacji zawodowych pracowników budowlanych czy szkolenia okresowe. Porozumienie ma propagować kulturę bezpieczeństwa, uświadamiać zagrożenia płynące z pracy na budowie i w konsekwencji eliminować ryzyko.

Czytaj nasz artykuł:

http://www.inzynierbudownictwa.pl/biznes,bhp,artykul,nigdy_za_duzo_o_bezpieczenstwie_,9083

Autor

Kinga Tabor - Kłopotowska

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Lublinie oraz Instytutu Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego, doktorant na Wydziale Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Uprawnienia adwokata posiada od 2010 roku. Członek Izby Adwokackiej w Warszawie. Reprezentuje Klientów w sprawach o wykroczenia i przestępstwa skarbowe; współpracuje na rzecz podmiotów gospodarczych z organami procesowymi państw obcych. Specjalizuje się w prawie karnym, w tym w obronie procesowej oraz reprezentowaniu interesów Klientów w sprawach prowadzonych przez Prokuraturę oraz Sądy, ponadto w sprawach z zakresu przestępstw przeciwko mieniu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

dziewięć + jeden =