Gabriela Dąbrowska - adwokat

Gabriela Dąbrowska

Adwokat

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego,  uprawnienia adwokata posiada od 2010 roku. Członek Izby Adwokackiej w Warszawie.
Zajmuje się sprawami karnymi, w których reprezentuje Klientów zarówno w postępowaniu przygotowawczym, jak i sądowym.
Specjalizuje się w prawie karnym, materialnym i procesowym.