Kinga Tabor-Kłopotowska - adwokat

Kinga Tabor – Kłopotowska

Adwokat

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Lublinie oraz Instytutu Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego, doktorant na Wydziale Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Uprawnienia adwokata posiada od 2010 roku. Członek Izby Adwokackiej w Warszawie.
Reprezentuje Klientów w sprawach o wykroczenia i przestępstwa skarbowe; współpracuje na rzecz podmiotów gospodarczych z organami procesowymi państw obcych.
Specjalizuje się w prawie karnym, w tym w obronie procesowej oraz reprezentowaniu interesów Klientów w sprawach prowadzonych przez Prokuraturę oraz Sądy, ponadto w sprawach z zakresu przestępstw przeciwko mieniu.